ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ

วันที่ 28 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

            นายอุดมโชค  ชูรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยโรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้เรียน เป็นโรงเรียนประจำ มีหอพัก อาหาร 3 มื้อ และการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียนอย่างครบครัน นอกจากนี้ เมื่อเรียนจบแล้วโรงเรียนยังช่วยจัดหางานให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โรงเรียนเปิดสอน 4 หลักสูตรวิชาชีพคือ 1.หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 2.หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 4.หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์ และอีก 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือเรียนยังไม่จบ) จบแล้วได้งานทำที่ยั่งยืนทุกคน

            ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนจัดสอบรับนักเรียนใหม่ โดยมีการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่ 2/2557 จะมีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และเพื่อให้คนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกอาชีพดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดสอบนอกสถานที่โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน 2557 ใน 8 จังหวัด ได้แก่ 1.วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดขอนแก่น 2.วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ 3.วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเชียงราย 4.วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดเชียงใหม่ 5.วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 6.วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 7.วันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอาชีพพระมหาไถ่หนองคาย

            ส่งใบสมัครได้ที่งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยาหรือที่ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ตู้ ป.ณ.1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 70260 โทรศัพท์ 038-716247-9 ต่อ 6101-4,6308 โทรสาร 038-716543 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี