ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน

วันที่ 28 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 2 คัน ดังต่อไปนี้

            1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อรถวิลลี่จิ๊บ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ก-1035 กาญจนบุรี

            2.รถยนต์เปิดประทุน 2 ตอนบุคคล สีเขียว หมายเลขทะเบียน น-3612 กาญจนบุรี

            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-622786 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี