ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์

วันที่ 28 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 125 ตัว สำหรับกลุ่มงานจักษุ ของโรงพยาบาลโพธาราม

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ  ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-9 ต่อ 640 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ www.photharamhosp.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี