ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรีด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ

วันที่ 28 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี