ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 35 เครื่อง

วันที่ 28 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
 

             สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 35 เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

            คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จำนวน 35 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี