ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.จังหวัดราชบุรีขยายเวลาการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

             นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศเชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดราชบุรี ได้มีมติให้ขยายเวลาการรับยื่นเอกสารของผู้แสดงความจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรีออกไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

            ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถเรียกข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www2.ect.go.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327439-40/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี