ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2557

วันที่ 29 ส.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 364 คน)
 

               นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะจัดร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาว่า " ...คนไทยทุกคนต้องผนึกกำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนคนในสังคมทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน...”

            เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและอำเภอจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงเดือนสิงหาคม ดังนี้

            1.กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรม "บอกรักแม่ด้วยสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เพื่อให้ลูกให้คำสัญญากับแม่ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปในเว็บไซด์ www.moi.go.thเพื่อบันทึกข้อความสัญญากับแม่ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดไป และให้จัดทำบัตรอวยพร ซึ่งมีข้อความสัญญากับแม่ว่า "จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” นำไปกราบอวยพรแม่

            2.รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรม "กวาดบ้านให้เป็นสีขาว” โดยให้ใช้ความเป็นแม่ดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งยืนยันว่าบ้านของตนนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี