ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมถังบรรจุขยะของรถบรรทุกขยะหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-4759 ราชบุรี

วันที่ 1 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

             เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบโครงการซ่อมถังบรรจุขยะของรถบรรทุกขยะหกล้อ หมายเลขทะเบียน 82-4759 ราชบุรี งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557-8 กันยายน 2557 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2557-5 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี