ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 

             ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีสอบราคา

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ (งานพัสดุ) กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้นล่าง อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ (งานพัสดุ)กลุ่มงานคลัง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา(ซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rcbjc.coj.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-373601-6 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี