ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในราชการของสถานพยาบาลลูกข่าย 4 แห่ง

            -เครื่องนึ่งไฟฟ้าระบบแรงดันไอน้ำ (Autoclave)  จำนวน 4 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางหรือ www.dnhospital.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี