ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 5 คน/วัน

วันที่ 2 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้า ประจำเดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558 จำนวน 5 คน/วัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุและสถานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุและสถานที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.risd4.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337613 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี