ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนกันยายน 2557

วันที่ 2 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

            นางณัสรี  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2557 ดังนี้

            วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท SCG paper จำกัด

            วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนวัดดอนตูม (หน่วยฝึก นศ.วิชาทหารจังหวัดทหารบก)

            วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

            วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม

            วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอาร์(ประเทศไทย)จำกัด (โรบินสัน ราชบุรี)

            วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา

            วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา

            วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทกิ่วไป้ (ประเทศไทย)จำกัด

            วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

            วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี