ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม)

วันที่ 3 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. โดยกำหนดพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

            กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.-10.30 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,300.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี