ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรมปศุสัตว์ขายทอดตลาด

วันที่ 4 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 

            กรมปศุสัตว์(ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี) มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 27 รายการ โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา

            ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-389189 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557

            ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-389189/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี