ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine 0.5 ml.Injection

วันที่ 4 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine 0.5 ml.Injection จำนวน 7,680 vial.

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.rajburi.orgและwww.ratchaburi.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี