ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศาลแขวงราชบุรีขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 4 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

              ศาลแขวงราชบุรีมีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูวัสดุและครุภัณฑ์ ณ บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี ได้ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง โทรศัพท์หมายเลข 032-326337,032-337004 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี