ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่

วันที่ 8 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

              โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ราคากลางของก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://school.gbec.go.th/anbbanpongหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200626 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี