ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 8 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 

             โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อาคาร 3 ชั้น 1)และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบริการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์(อาคาร 3 ชั้น 1) ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratb.ac.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337039 ต่อ 315 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี