ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี