ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

             กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จของกรมชลประทาน จำนวน 2 รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน(http://procurement.rid.go.th)หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี