ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่โดยติดตั้งตาข่ายกันนกหมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)
 

             เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่โดยติดตั้งตาข่ายกันนก มีพื้นที่การติดตั้งตาข่ายกันนกรวม 660 ตารางเมตร ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ 319,500.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง)

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่งานพัสดุ/กองคลังเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krabyai.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-291298 ต่อ 103 ในวันและเวลาที่กำหนด/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี