ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5 คัน

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยยกเลิกทะเบียน จำนวน 5 คัน ดังต่อไปนี้

            1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อรถ TOYOTA สีเทา หมายเลขทะเบียน ม-6092 กาญจนบุรี

            2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOYA สีขาว หมายเลขทะเบียน นข-2760 กาญจนบุรี

            3.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ป-2538 กาญจนบุรี

            4.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI สีแดง หมายเลขทะเบียน กพพ-644 กาญจนบุรี

            5.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA สีแดง หมายเลขทะเบียน ธ-9143 กาญจนบุรี

            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-622786 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 จังหวัดกาญจนบุรี 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี