ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่ 11 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

             กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี