ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 24 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องช๊อดหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า ) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี