ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย

วันที่ 24 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 

             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 รวม 12 เดือน

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี