ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลกรับใหญ่ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสค.2 ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 460 คน)
 

             เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ บ้านห้วยเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลกรับใหญ่ โดยก่อสร้างอาคารเรียน คสล.ขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 626 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กำหนดราคากลาง 5,692,600.- บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ 210 วัน

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและฟังการชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000 บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กองคลัง งานพัสดุ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.kabyai.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-291298 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี