ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองที่ใช้แล้วของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองที่ใช้แล้วของโรงพยาบาลราชบุรี ฟิล์มเอกซเรย์ที่จะขายประมาณ 1,500 กิโลกรัม ผู้ที่ประมูลได้จะต้องชำระเงินทันทีที่ได้รับฟิล์มเอกซเรย์ 

            ผู้ประสงค์จะยื่นซองใบเสนอราคา ให้ยื่นซองใบเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซอง สอบราคา ณ ห้องฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. -12.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะไม่รับพิจารณาและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพตึกอำนวยการเก่าของโรงพยาบาลราชบุรี โดยให้ผู้เสนอราคามาฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันเปิดซองด้วย

            ผู้สนใจที่จะเสนอราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้วดังกล่าว จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี