ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสารเลี้ยงดูผู้เข้ารับบริการ

วันที่ 25 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

            บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารและข้าวสาร เลี้ยงดูผู้รับบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี รวม 4 ประเภท ดังนี้

            1.ประเภทอาหารสด                    จำนวน 97 รายการ

            2.ประเภทของเค็มและของแห้ง     จำนวน 42 รายการ

            3.ประเภทข้าวสาร                       จำนวน 2 รายการ

            4.ประเภทผลไม้และของหวาน      จำนวน 8 รายการ

                                                            รวม  149 รายการ

            กำหนดขอรับซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338532-3 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี