ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถชั่วคราว

วันที่ 26 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 

             นายกมลศักดิ์  ผดุงกิจ  ผู้อำนวยการแขวงการทางรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกในทางหลวงหมายเลข 4(0301) ตอน ทางแยกราชบุรี-ห้วยชินสีห์(แยกห้วยไผ่) จะเปิดใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรและปิดจุดกลับรถชั่วคราวบริเวณงานก่อสร้าง แขวงการทางราชบุรี แขวงการทางราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบและให้ไปใช้จุดกลับรถชั่วคราว ดังต่อไปนี้

            1.ปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ไปใช้จุดกลับรถใต้สะพานสี่แยกห้วยไผ่ ที่ กม 104-500 ตามสัญญาณไฟจราจร

            2.ปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าเขาแก่นจันทร์ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.107+817 (ร้านคาวบอย)

            อนึ่ง แขวงการทางราชบุรี จะดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถถาวรในทางหลวงหมายเลข 4 (0303) ตอน หลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.105+500 ในปีงบประมาณ 2558/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี