ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมอ่านผลเป็นรายบุคคล เพื่อสำหรับให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบบ One Stop Service จำนวน 10,000 คน

วันที่ 29 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลพร้อมอ่านผลเป็นรายบุคคล เพื่อสำหรับให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบบ One Stop Service จำนวน 10,000 คน ณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี