ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างจดทะเบียนพาณิชย์

วันที่ 30 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 

             นางสุดาวดี  รัตนกุล  พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เร่งจัดระเบียบผู้ค้างาช้างบ้าน ในประเทศไทยให้เป็นระบบ พร้อมดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ค้างาช้างบ้านของไทยให้เป็นปัจจุบันที่สุด หลังพบว่าไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้างาช้างและนอแรดแบบผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นแหล่งค้างาช้างที่สำคัญระดับโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ค้างาช้างบ้านที่ไม่จดทะเบียนพาณิชย์และไม่จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง ได้แก่ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้างต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ และพระราชปัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างทั้งบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ถูกต้องโดยผู้ค้างาช้างบ้านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดีพร้อมเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด

            ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว อาจถูกนานาชาติใช้มาตรการคว่ำบาตร ทางการค้าสินค้าเชิงพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ หรือ ไซเตส เช่น กล้วยไม้ หนังสัตว์เลื้อยคลาน และหนังฟอก เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทย โดยไซเตสกำหนดเส้นตายให้ไทยแก้ปัญหานี้ให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 มิเช่นนั้นจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด คือ การคว่ำบาตรสินค้าของไทย/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว   


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี