ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ 30 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

            กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://webhost.cpd.th/ratchaburi/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337450นเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี