ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ)

วันที่ 9 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//rachaburi.dlt.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737177 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี