ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 9 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ(Traction)จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี