ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 13 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound) จำนวน 2 เครื่อง

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์(ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี