ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางราชบุรีประกาศปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4

วันที่ 21 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 515 คน)
 

แขวงการทางราชบุรีประกาศปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4

                นายกมลศักดิ์ ผดุงกิจ ผู้อำนวยการแขวงการทาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จะดำเนินการก่อสร้างสถานตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย(Virtual Weigh Station) บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม88+500 (ด้านซ้ายทาง) ขาลงภาคใต้  โดยจะปิดการจราจร 1 ช่องทางในวันที่ 20 -23 ตุลาคม 2557 ปิดการจราจรด้านกึ่งกลางถนน ไปถึงร่องกลางซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

                ดังนั้นทางแขวงการทางจังหวัดราชบุรีจึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าวตามวันและสถานที่ที่กล่าวข้างต้น

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว

21 ต.ค.2557


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี