ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 24 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 

             นางสาววารุณี  เจนาคม รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

            ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1413860 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nhrc.or.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี