ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 ต.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

             นางพัชราภรณ์  แสวงศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดังนี้

            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสิ่งทอซาติน จำกัด

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนารีวุฒิ

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ 1 บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ

            วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

            วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดใหญ่โพหัก หมู่ 6 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีฯ

            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดหนองใยบัว หมู่ 5 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทปิยะพลมอเตอร์เซล์ล แอน เซอร์วิส จำกัด

            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

            วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนารีวิทยา

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี(มัธยม)

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี