ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

วันที่ 4 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ ขนาด  ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล จำนวน ๑ คัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐น.  ณ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ๔๕ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี๔๕ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐น ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pcoc.moc.go.th./wapPCOC/๗๐/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๘๙๙๕,๐๓๒-๒๒๗๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ /นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี