ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สทท.กาญจนบุรีขายทอดตลาดรถยนต์

วันที่ 11 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

               สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์คันเดิมที่ได้รับทดแทน  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน รล ๒๒๘๐ กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อ มิตซูบิซิ สีเทา ขนาด ๒,๘๓๕ ซีซี วันจดทะเบียน ๑๙ กันยายน ๒๕๔๐ ราคาเริ่มต้น ๖๐,๐๐๐.- บาท

                กำหนดวันดูสภาพรถยนต์และวันขายทอดตลาดเป็นวันเดียวกัน คือวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. และจะเริ่มทำการประมูลในวันเดียว ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๐๕๐ หมู่ ๑๓ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ตามสถานที่ระบุไว้ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๖๐-๐๑๕๖ ในวันและเวลาราชการ/นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี