ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

             ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถยก ขนาด 2 ตัน และแบบงาแซะ 1 คู่ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rbr.brrd.in.th/web หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-732285-6 ในวันเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี