ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการ ดังนี้ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงครามและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/cf-samutsong/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-720170 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี