ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

               ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม มีความประสงค์สอบราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

กำหนดยื่นซองราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htpp://www.fisheries.go.th/cf-samutsong/ หรือสอบทางทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๗๒๐๑๗๐ ในวันและเวลาราชการ // นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี