ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 

            สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง

            กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องพัสดุ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337258 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี