ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 

                  จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  จำนวน  ๑  รายการ ดังนี้

-เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ และอ๊อกซิเจนในเส้นเลือดแดง   จำนวน  ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ระหว่าง  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ณ  ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๔๖๐๒๒ หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.dnhospital.go.th//นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี