ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 

               สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำรวจ ดังนี้

1.             เก้าอี้                                       7110.007.0099/2540 (08.08)

2.             เก้าอี้                                       7110.007.0110/2555

3.             เก้าอี้                                       7110.006.0012/2550

4.             เก้าอี้                                       7110.006.0014/2550

5.             เก้าอี้ (ผู้มาติดต่อราชการ) 7110.006.0563/2552

6.             เก้าอี้ระดับ 3-6 เบาะนวมแขน7110.006.0574/2552

7.             โต๊ะเอนกประสงค์                              7110.007.0064/2551

8.             คอมพิวเตอร์(จอภาพ)        7440.012.0005/49

9.             คอมพิวเตอร์ พร้อมCPU   7440.001.0360/48

10.      พริ้นเตอร์                                              7440.012.0032/54

11.      พริ้นเตอร์                                              7440.001.0035/55

12.      กล้องถ่ายรูปดิจิตอล                            6720.005.0013/52

13.      กล้องถ่ายภาพฟูจิ                 6720.005.0007/53

14.      เข็มทิศ เอ็น เอส เอ็น                          8044.002.0006/27

การประมูลขายทอดตลาด จะดำเนินการขายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาโดยให้ผู้ประมูลเสนอ ราคาด้วยวาจา และต้องเป็นการเสนอราคาที่แน่นอนและปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดดูครุภัณฑ์ที่จะประมูลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. การประมูลขาย

กำหนดจะดำเนินการในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เลขที่ 162 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี