ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง

วันที่ 14 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 

              นายวิเชียร  เจริญศรี  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เปิดเผยว่า กรมชลประทานและสำนักชลประทาน ประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองมีปริมาณฝนตกสะสมต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย(ต่ำสุดในรอบ 50 ปี) ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อย นอกจากนั้นยังต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพื่อส่งน้ำเสริมน้ำฝนให้กับพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนปี 2557 จึงส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ในการวิเคราะห์สภาพน้ำต้นทุน จากข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและข้อมูลการคาดการณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ปริมาณน้ำต้นทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ของทั้งสองเขื่อนมีปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2558 เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (เป็นฤดูที่เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างมั่นคงทั้งลุ่มน้ำ) ทำให้คงเหลือปริมาณน้ำสำหรับการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย เพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และสนับสนุนด้านการเกษตรเฉพาะการเพาะปลูกพืชไร่-พืชผักเท่านั้น ไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังปี 2557/2558

เพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและป้องกันการขาดแคลนน้ำทั้งในฤดูแล้งปี 2557/2558 ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝนปี 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จึงมีความจำเป็นต้องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี