ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนวชิราลงกรณ ประชาสัมพันธ์ แจ้งสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณ

วันที่ 14 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

            นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา  ๒๐.๔๔ น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.5 ริคเตอร์ ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณตำบลซะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๗.๓๑ กิโลเมตร ความลึกจากผิวดิน ๕ กิโลเมตร ที่ Latitude ๑๔.๙๓ องศา Longitude ๙๘.๙๒ องศา และห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๖๒.๖๒ กิโลเมตร

            สำหรับสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ด้วยสายตาและเครื่องมือวัด ไม่มีแรงมากระทำต่อตัวเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ยังมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  หากมีข้อสงสัยหรือได้รับข่าวต่างๆ ที่ผิดปกติ โปรดสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ โทร. ๐-๓๔๕๙-๙๐๗๗ ต่อ ๒๐๑๐,๒๐๑๑ มือถือ ๐๘-๑๙๘๑-๔๓๕๓ โทรสาร ๐-๓๔๕๙-๙๐๗๗ ต่อ ๒๔๕๒

          จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ อย่าได้ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี