ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

วันที่ 17 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

              นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนคลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้กับกลุ่มผู้รับบำนาญและข้าราชการผู้มีสิทธิในจังหวัดราชบุรี  โดยกำหนดจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการบำนาญและข้าราชการผู้มีสิทธิของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และจัดประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี