ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมงาน “OTOP ภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น”

วันที่ 24 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 

             นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการมาตรฐานสินค้าและการตลาดสินค้าเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "OTOP ภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น” ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ตลาดคุณหญิงน้อย (ข้างห้างโลตัส สาขาราชบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างกิจกรรมขับเคลื่อนด้านการตลาด การเสริมสร้างประสบการณ์ในการแปรรูปและการผลิตของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทั้ง การเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การสาธิตอาชีพการทำสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดต่าง ๆ มากกว่า 120 บูธ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี